เดือน: พฤษภาคม 2024

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จุดแยกธรณีสัณฐานที่ท่าเรือผาชัน ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีในพื้นที่ผาชัน

จุดแยกธรณีสัณฐานที่ท...

You may have missed