เดือน: ธันวาคม 2022

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอุทยานธรณี สู่ มาตรฐานอุทยานธรณีประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 22-24 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจัง...

You may have missed