เดือน: กันยายน 2022

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งธรณีสัญฐาน ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โคกผาส้วม โดยท่านนเรศ สัตยารักษ์ นักธรณีวิทยา พบ Gastrolith หินที่มีความสำคัญทางธรณี

วันที่ 21 กันยายน 25...

คณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบกและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อน อุทยานธรณีฯ พร้อมทัั้งเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (5G)

วันที่ 20 กันยายน 25...

You may have missed