ความโดดเด่นของอุทยานธรณี

อบจ.อุบลฯร่วมสำรวจและเรียนรู้ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

อบจ.อุบลฯร่วมสำรวจแล...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จุดแยกธรณีสัณฐานที่ท่าเรือผาชัน ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีในพื้นที่ผาชัน

จุดแยกธรณีสัณฐานที่ท...

You may have missed