วรรณศักดิ์ บุญรังษี

อบจ.อุบลฯร่วมสำรวจและเรียนรู้ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

อบจ.อุบลฯร่วมสำรวจแล...

*อบจ.อุบลฯ ร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่สอง***

นายกานต์ กัลป์ตินันท...

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จุดแยกธรณีสัณฐานที่ท่าเรือผาชัน ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีในพื้นที่ผาชัน

จุดแยกธรณีสัณฐานที่ท...

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และคณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งธรณีสัญฐาน ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โคกผาส้วม โดยท่านนเรศ สัตยารักษ์ นักธรณีวิทยา พบ Gastrolith หินที่มีความสำคัญทางธรณี

วันที่ 21 กันยายน 25...

คณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบกและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือ แนวทางความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อน อุทยานธรณีฯ พร้อมทัั้งเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (5G)

วันที่ 20 กันยายน 25...

You may have missed