จริญา อ่อนผิว

คณะทำงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ออกสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านดงนาและโรงเรียนบ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อสำรวจออกแบบจัดนิทรรศการอุทยานธรณี

วันที่ 21 มกราคม 256...

You may have missed